Skip to main content

Det hettar till i Världsregeringen

Det börjar närma sig jul och det firar vi med att släppa en gratis expansion i form av Print & Play.

Ladda ner Valfläsk!Låt oss presentera VALFLÄSK, en ny uppsättning ärenden som ersätter de i grundspelet. Den första skillnaden är att kostnaden för att aktivera den extra förmågan på varje ärende är sänkt. Räkna därför med att marknaden kommer att bli het och att det blir mer strid om partikamrater och resurser. Men lägre aktiveringskostnad är inte allt, det andra är nämligen att den extra förmågan är förstärkt och i många fall ger den ett val som kan påverka andra spelare. Smutskastningen i Världsregeringen kommer att nå en helt ny nivå.

Regler ärende för ärende.

Dupera

Dupera 2+

Dölj valfri belastning

Om du har minst trad+tradfår du även ta del av den extra effekten:

Återställ ELLER förbruka en tillgång.

Här får du välja helt fritt, antingen återställer du en av dina egna tillgångar, eller så förbrukar du helt sonika en annan spelares tillgång. Du kan även välja att förbruka din egen tillgång eller återställa en annan spelares tillgång. Även om vi vågar lova att detta kommer att hända sällan så finns det tillfällen då det kan vara strategiskt att göra så ... Det är för övrigt endast tillgångar med aktiverasom det spelar någon roll utifall de är förbrukade eller inte, men det går givetvis att förbruka andra tillgångar ändå, bara för att retas...


Engagera

Engagera 2+

Köp en väljare

Om du har minst hatt+hattfår du även ta del av den extra effekten:

Dölj din översta belastning ELLER lägg den överst i en annan spelares bagage.

Ja, här kan du faktiskt skylla ifrån dig om du vill. För det är väl inte du som har "en källare full med folk du älskar", det är väl ... din granne?


vf hänför

Hänför 2+

Dra tre kampanjkort

Om du har minst glas+glasfår du även ta del av den extra effekten:

+1 argumentationspoäng ELLER återställ en tillgång.

Välj en spelare som går ett steg fram på argumentationsbrädet eller se till att en valfri förbrukad tillgång återställs och är redo att ställa upp i den kommande debatten. Även om du oftast vill välja dig själv har du faktiskt möjlighet att välja en annan spelare.


Spekulera

Spekulera 2+

Handla på marknaden

Om du har minst bomb+bombfår du även ta del av den extra effekten:

Dra ett kampanjkort ELLER dra två kampanjkort och alla andra döljer sin översta belastning.

Är du nöjd med att dra ett extra kort, eller är du sugen på att dra två även om det betyder att dina motståndare kan sopa något styggt under mattan... 


vf manipulera

Manipulera 3+

+2 Argumentationspoäng

Flytta din partimarkör två steg framåt på argumentationsbrädet

Om du har minst hatt+hatteller trad+tradfår du även ta del av den extra effekten:

+1 ELLER -1 argumentationpoäng

Ta del av effekten EN gång om du uppfyller minst ett av kraven.

Välj en spelare och om denne ska gå ett steg framåt eller ett steg bakåt på argumentationsbrädet. Visst är det kul att trycka ner en motspelare men det är också bra att vara den som lägger ut argument först.


Korrigera

Korrigera 4+

Kasta alla dina kampanjkort och dra lika många nya +1

Om du till exempel kastar fyra kort får du dra fem nya från leken med kampanjkort

Om du har minst bomb+bombellerglas+glasfår du även ta del av den extra effekten:

Dra ett kampanjkort ELLER välj en spelare som måste kasta ett kampanjkort

Ta del av effekten EN gång om du uppfyller minst ett av kraven.

Att ha många kampanjkort på handen är (nästan) alltid bra, men att se till att en motspelare har färre argument när hen når talarstolen kan vara minst lika tillfredsställande.


Dementera

Dementera 5+

Dölj den översta belastningen i ditt bagage

Om du har minst bomb+bombellerhatt+hattfår du även ta del av den extra effekten:

-1 argumentationspoäng ELLER aktivera regeltexten på en väljare

Ta del av effekten EN gång om du uppfyller minst ett av kraven.

Välj en spelare som backar ett steg på argumentationsbrädet
Om du istället väljer att aktivera regeltexten på en väljare så kommer alla spelare med väljare med berörd symbol att ta del av effekten. Precis som när en väljare köps.


Konspirera

Konspirera 6+

Återställ en tillgång

Om du har minst trad+tradellerglas+glasfår du även ta del av den extra effekten:

+1 argumentationspoäng ELLER välj en spelare som exponerar sin översta belastning

Ta del av effekten EN gång om du uppfyller minst ett av kraven.

Välj en spelare som får gå ett steg framåt på argumentationsbrädet eller välj en spelare som exponerar den översta belastningen i sitt bagage.


Print & Play

Ok, du har läst reglerna, du är redo att ta den politiska fajten till en helt ny nivå. Vad är nästa steg?

  1. Först och främst laddar du ner Valfläsk och skriver ut alla korten. Det gör du här eller genom att klicka på den sjukt stora knappen som säger VALFLÄSK! längst ner på sidan.
  2. Därefter tar du fram saxen och klipper till korten till rätt storlek.
  3. Om du använder plastfickor till korten i Världsregeringen är saken enkel, då placerar du bara dina nyklippta kort framför originalärendena. Eller kanske på baksidan så du har möjlighet att enkelt välja om du vill köra med expansionen eller inte i framtida spel.
  4. Om du inte har plastfickor så kan du alltid skaffa några ... eller så låter du helt enkelt de nyklippta korten ligga oskyddade på bordet. Din barbar!
  5. Sätt upp resten av spelet precis som vanligt och kör igång och spela och ha riktigt roligt!

VALFLÄSK!